Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 04/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 94,4 milers a l’abril del 2021. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Alemanya i Itàlia, amb una afluència en milers de turistes de 28,3, de 8,5 i de 7,3, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges amb més afluència turística són els d'oci amb 46,0 milers de turistes.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars tenen una afluència majoritària amb 82,7 milers de turistes.

L'estat d'alarma per la gestió de la covid-19 va suposar la supressió del flux dels visitants internacionals per motius turístics a Catalunya al mes d'abril del 2020. Per aquest motiu, no és possible calcular les taxes de variació del mes d'abril del 2021 respecte del mateix mes de l'any anterior.