Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 04/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 41,6% a l'abril del 2021 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per grups de productes, l'augment interanual de les vendes es concentra en les de productes no alimentaris (212,1%), que registren per segon mes consecutiu elevats creixements en comparació amb un any enrere, mentre que disminueixen les d'alimentació (−1,3%).

La variació mensual de l'índex de vendes en grans superfícies ha estat del −2,9% en relació amb el mes de març, en la qual ha disminuït tant l'alimentació (−3,1%) com la resta de productes (−2,7%).