Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 03/2021–05/2021. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 31 de maig, ha augmentat un 3,3% respecte a l'any anterior i se situa en 3.286.172 persones. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques i Aran, excepte a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta (−1,5% i −1,3%, respectivament). Els creixements interanuals més intensos es presenten a la Cerdanya (10,3%), el Pallars Sobirà (9,7%) i el Baix Empordà (9,5%).

En relació amb el mes d'abril, el nombre d'afiliats ha augmentat un 1,4% al conjunt de Catalunya i només ha disminuït a la Terra Alta (−2,2%). Els augments més elevats s'han registrat a l'Aran (4,4%) i al Baix Empordà (4,3%).

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social ha augmentat lleugerament per sobre del d'homes (3,3% i 3,2%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Destaca la Terra Alta, on les afiliades han augmentat (1,4%), mentre que els afiliats han disminuït (−3,4%).

El nombre d'afiliats a Catalunya ha augmentat per a tots els grups d'edat, on destaca l'augment dels menors de 30 anys (8,0%), el qual es reprodueix a totes les comarques.

Al maig del 2021, el 84,9% dels afiliats a Catalunya eren de nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representaven el 15,1% del total. L'augment interanual dels afiliats estrangers és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (7,3% i 2,6%, respectivament) i a totes les comarques i Aran excepte a la Cerdanya, al Solsonès i al Berguedà.

El sector serveis, que representa el 78,2% de les afiliacions, ha augmentat un 3,7% interanual. Totes les comarques, excepte la Ribera d'Ebre, han augmentat el nombre d'afiliacions als serveis. El nombre d'afiliacions al sector industrial ha experimentat un augment interanual de l'1%. Pel que fa a la construcció, ha augmentat un 6,1% interanual, la variació més elevada de tots els sectors. Per contra, l'agricultura és l'únic sector on s'ha reduït el nombre d'afiliacions a Catalunya (−116 afiliacions i −0,2% interanual).

El 21,7% de les afiliacions per compte d'altri a 31 de maig del 2021 són a jornada parcial. La Cerdanya i el Pallars Jussà són les comarques on la proporció d'afiliacions per compte d'altri a jornada parcial és més elevada (27,2% i 25,5%, respectivament). Per contra, l'Aran té el grau de parcialitat més baix (16,9%).

A 31 de maig del 2021, a Catalunya, el 25,1% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l'Alta Ribagorça (38,2%), el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Per contra, les que mostren un grau de temporalitat més baix són el Baix Llobregat (21,9%), el Vallès Occidental (23,1%) i l'Oriental (23,4%).

A partir del maig del 2020, l'Idescat explota mensualment els fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social (amb data d'extracció l'últim dia del mes). Fins al març del 2020, la informació que s'ofereix és trimestral i fa referència a l'últim dia del trimestre.