Saltar al contingut principal

Estadística anual d'estructura salarial. 2019

El salari brut anual per treballador a Catalunya va ser de 25.968,20 euros l'any 2019, un 1,6% més que l'any anterior, segons l'Estadística anual d'estructura salarial. El salari brut anual de les dones va créixer un 3,1% i es va situar en 22.988,22 euros, mentre que el dels homes va augmentar un 1,1% i va ser de 28.965,38 euros. El guany per hora es va situar en 16,86 euros, un 2,1% més que el 2018. Per sexe, el guany per hora dels homes va ser de 17,99 euros, mentre que el de les dones es va situar en 15,63 euros.

Per grans sectors, la indústria presenta el salari brut anual més elevat (29.668,20 euros), seguida de la construcció (25.315,90 euros) i dels serveis (25.230,93 euros).

Per tipus de contracte, el salari brut anual dels assalariats amb contracte indefinit va augmentar un 3,1% respecte del 2018 i va ser de 28.044,74 euros, mentre que el salari brut anual dels que tenien contracte temporal va decréixer un 1,2% interanual i es va situar en 18.646,93 euros. El guany per hora va ser de 17,77 euros en el cas dels assalariats amb contracte indefinit i de 13,25 euros per als que tenien contracte temporal.