Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T2/2021

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al segon trimestre del 2021 registra un saldo de 0,1 punts. El percentatge d’establiments empresarials amb una opinió favorable de la marxa del seu negoci és molt similar al percentatge dels que la tenen desfavorable (23,4% i 23,3%, respectivament). El 53,3% considera que la marxa del seu negoci s’ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, la indústria, la construcció i el comerç presenten saldos positius en la marxa del negoci de 8,6, 2,1 i 2,4 punts, respectivament. En canvi, l'hostaleria i la resta de serveis presenten saldos negatius de −36,0 i −1,3 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al tercer trimestre del 2021 registren un saldo de 6,0 punts. El 24,4% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 18,4% opina que serà desfavorable, percentatge que s’eleva fins al 41,0% en el cas de l’hostaleria. El 57,2% restant considera que es mantindrà estable.