Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 120,5% interanual a Catalunya al juliol del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 101,9%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 59,5%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 220,8% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 147,0% interanual.

Per marques turístiques, Costa Brava i Barcelona són les que concentren més pernoctacions (1,2 i 1,0 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 64,8% i 305,8%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 100,0% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 83,0% i 133,7%, respectivament.