Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2021. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 30 de setembre, augmenta un 3,4% respecte a l'any anterior i se situa en 3.317.456 persones, segons dades provisionals. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques i Aran i els més intensos es presenten a la Selva (7,9%) i al Tarragonès (7,0%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana el Barcelonès (2,4%), el Vallès Occidental (2,2%) i el Baix Llobregat (1,7%).

En relació amb el mes d'agost, el nombre d'afiliats s'incrementa un 0,5% al conjunt de Catalunya i també a 17 comarques, encapçalades pel Priorat (2,0%) i el Vallès Occidental (1,9%). Per contra, Aran registra la principal disminució (−7,9%), seguida del Baix Empordà (−6,5%).

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d'homes (3,5% i 3,2%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d'afiliats com d'afiliades, excepte la Terra Alta, on els afiliats disminueixen un 0,7% i el Pallars Jussà, on les afiliades disminueixen un 0,2%.

El nombre d'afiliats (homes i dones) a Catalunya s'ha incrementat a tots els grups d'edat, excepte al de 30 a 44 anys, que ha disminuït lleugerament (−0,1%). El col·lectiu més jove (menors de 30 anys) és el que ha augmentat més (9,0%), situació que es registra a totes les comarques.

Segons la nacionalitat, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (8,6%) és més elevat que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (2,5%) a totes les comarques, excepte a la Cerdanya i el Pallars Sobirà.

Pel que fa a les afiliacions, han augmentat un 3,5% interanual al conjunt de Catalunya i també han incrementat a totes les comarques i a Aran. Per sectors, el sector serveis augmenta un 3,9%, i és l'únic que ho fa a totes les comarques. Les afiliacions al sector de l'agricultura augmenten un 4,8%, a la construcció un 2,8% i a la indústria un 1,6%.

Per tipus de jornada, a 30 de setembre del 2021, el 21,3% de les afiliacions per compte d'altri són a jornada parcial. La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (25,9%), al Pallars Jussà (24,2%) i el Priorat (24,1%).

Segons el tipus de contracte, el 25,3% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri a Catalunya són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l'Alta Ribagorça (37,4%) i el Baix Ebre (34,8%).

L'Idescat fa públics els resultats provisionals dels afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat del mes de setembre, així com els definitius dels mesos juny, juliol i agost, que es van difondre amb caràcter provisional.