Saltar al contingut principal

Estadística dels estudis de la població. 2019

L'Idescat publica per primera vegada l'Estadística dels estudis de la població, que té per objectiu caracteritzar la societat catalana en relació amb el seu nivell de formació assolit. La població de referència d'aquesta estadística és la de 15 anys o més. Els resultats es difonen anualment per sexe, edat i nacionalitat i desagregats territorialment per províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis i agrupacions censals.

L'any 2019, el 31,8% de la població de 15 anys o més tenia estudis superiors, el 23,2% eren titulats en estudis secundaris de segona etapa, el 27,4% tenia estudis complets de la primera etapa d'educació secundària, i el 17,7% disposava com a màxim d’educació primària.

Per edats, el percentatge de població titulada en estudis superiors era del 14% en la població de 65 anys o més i arribava al 38,3% en la població de 15 a 44 anys. En l'altre extrem, la població que com a màxim va assolir estudis primaris representava el 44,6% en les generacions de 65 anys o més i només el 10,6% en les de 15 a 44 anys.

Per sexe, es registra una major presència de dones (19,8%) que d'homes (15,5%) que van assolir estudis d'educació primària com a màxim i el mateix passa amb les titulacions d'educació superior (33,1% de dones i 30,4% d'homes).

Per àmbits territorials, Terres de l'Ebre és l'àmbit amb el major percentatge de població de 15 anys o més amb titulacions d'educació primària o inferior (22,5%) i de primera etapa d'educació secundària (34,5%). L'Alt Pirineu i Aran és l'àmbit amb el major percentatge de titulats en estudis de segona etapa d’educació secundaria (25,4%) i l'Àmbit Metropolità el que registra major percentatge de titulats en estudis superiors (34,5%).

La Terra Alta és la comarca amb el percentatge més elevat de població de 15 anys o més amb titulacions d’educació primària o inferior (27,0%) i de primera etapa d'educació secundària (37,0%). L'Aran registra el major percentatge de titulats en estudis de segona etapa d'educació secundaria (28,6%) i el Barcelonès és la comarca amb el major percentatge de titulats en estudis superiors (38,1%).

En l’àmbit municipal, en 78 dels 947 municipis de Catalunya almenys el 25% de la població de 15 anys o més només tenia estudis primaris o inferiors. D’altra banda, en 646 municipis almenys el 25% de la població de 15 anys o més tenia estudis superiors.