Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 09/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari es manté estable a Catalunya al setembre del 2021, amb una taxa de variació interanual del 0,0%. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 6,2% i els béns intermedis un 2,7%; en canvi, decreixen els béns d'equipament un 12,1% i l'energia un 1,6%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 4,0% respecte a un any enrere.