Saltar al contingut principal

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2020-2021

El 30,5% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van realitzar vendes a través de comerç electrònic l'any 2020, segons l’Enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i del comerç electrònic a les empreses 2020-2021. Aquesta dada suposa un increment de 3,6 punts respecte a l'any anterior (26,9%). Per tipus de canal de venda, el 25,4% de les empreses van vendre a través de la pàgina web o l'aplicació mòbil de l'empresa i plataformes digitals, i el 8,3% ho van fer a través de missatges tipus EDI o similar.

Pel que fa a la intensitat d’ús de les TIC en el primer trimestre del 2021, el 99,2% de les empreses de 10 ocupats o més té connexió a Internet. D’aquestes, el 86,1% disposa de pàgina web i el 80,8% fa ús de la signatura digital en comunicacions amb agents externs. A més, el 43,3% de les empreses de 10 ocupats o més amb connexió a Internet han comprat serveis de cloud computing i el 71,2% utilitzen algun dels mitjans socials per motius de treball; entre aquests, destaca l’ús de les xarxes socials (91,0%).

El primer trimestre del 2021, el 58,5% de les empreses de 10 ocupats o més permetia fer teletreball als seus empleats. D’aquestes, el 65,0% ho permeten únicament com a situació derivada de la covid-19 i el 90,4% han incrementat el percentatge d’empleats que teletreballen per aquest motiu.

L'Idescat presenta els resultats detallats de l'enquesta per al conjunt de Catalunya relativa a les empreses de més de 10 ocupats. La informació relativa a les empreses de menys de 10 ocupats s’actualitzarà properament. Aquesta estadística té una periodicitat anual i proporciona informació dels principals indicadors relatius a l'ús de les tecnologies per part de les empreses catalanes. Els resultats sobre l'equipament i l'ús de les TIC es refereixen al primer trimestre de 2021, mentre que la informació sobre el comerç electrònic fa referència a l'any 2020.