Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2019

El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 276.011 milions d'euros l'any 2019, xifra que representa un augment del 5,5% respecte a l'any anterior.

El sector del comerç a l'engròs és el que va generar més volum de negoci (100.696 milions d'euros, amb un increment del 5,0% respecte a un any enrere) i més valor afegit (14.324 milions d'euros, un 4,6% més que l'any anterior). El d'activitats administratives i serveis auxiliars és el que va ocupar més persones (309.796 ocupats, amb un augment del 0,6%), i el d'activitats professionals, científiques i tècniques, el que va comptar amb més empreses (83.907, un 3,4% més que a l'any 2018).

Cal destacar també el sector del comerç al detall, que ocupa el segon lloc, tant pel volum de negoci (42.551 milions d’euros), com pel nombre de persones ocupades (306.222 persones), i el d’empreses (72.031).

La productivitat aparent per treballador del sector serveis se situa en 41.678 euros (un 4,8% més que l'any anterior).