Saltar al contingut principal

Consulta sobre la situació i les perspectives de l’estadística oficial catalana

Es publiquen els resultats de la Consulta sobre la situació i les perspectives de l’estadística oficial catalana, feta per l’Idescat durant la primavera del 2021 a més de 130 usuaris, experts i organismes especialitzats. A fi d'orientar l'elaboració del setè Pla estadístic de Catalunya, es va considerar convenient disposar d'una valoració externa de la producció del Sistema estadístic de Catalunya i de la difusió estadística a càrrec de l'Idescat, així com la priorització de possibles noves estadístiques. Aquesta publicació descriu el disseny, l'execució i els resultats derivats de la consulta.

L'Idescat també va portar a terme un seguit d'anàlisis del gener al juny del 2021 a l'entorn de l'alineació de l'estadística oficial catalana respecte de la normativa estadística de la Unió Europea, els plans estratègics dels sistemes estadístics de l’entorn, l’ús i la satisfacció dels usuaris sobre la difusió estadística, i el compliment del vigent Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 (prorrogat l'any 2021). El propòsit de les anàlisis era facilitar la reflexió sobre el model institucional i organitzatiu del Sistema estadístic català, la seva producció d’informació estadística, la difusió/accessibilitat de resultats i la gestió de la qualitat associada.

Tant les anàlisis fetes com les conclusions assolides van ser traslladades i debatudes amb la comissió del Consell Català d’Estadística, constituïda a la primavera del 2021 per elaborar un dictamen sobre la proposta d’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028.

A partir de la present publicació s'inicia la difusió institucional dels treballs per a la proposta del proper Pla estadístic al llarg dels propers mesos, coincidint amb el procés de tramitació parlamentària de l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028.

Treballs per a la proposta del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028