Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2021. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va registrar un increment anual d'un 5,9% el 2021, segons l'estimació avançada. Aquesta dada reflecteix la progressiva recuperació de l'economia després de la forta caiguda de l'any 2020 (−11,5%), però encara no assoleix els nivells d'activitat previs a la pandèmia.

La recuperació ha estat desigual, ja que no ha afectat de manera homogènia totes les branques i ha estat condicionada pel comportament de diversos factors externs, com l'increment dels preus energètics i els problemes de subministrament d'alguns productes clau en les cadenes de producció.

Els serveis van créixer un 6,3%. Les branques relacionades amb el turisme (l’hoteleria, el transport aeri i les agències de viatges) van augmentar molt la facturació, però encara no van assolir els nivells del 2019. D'altra banda, branques relacionades amb els serveis a les empreses van registrar vendes superiors a les de l'any 2019.

La indústria va créixer un 5,6% i la millora va ser generalitzada en la majoria de les branques, excepte en la fabricació de vehicles de motor, que és l’única de les principals activitats que no va recuperar els nivells del període previ a la pandèmia. En canvi, altres sectors com el químic i la metal·lúrgia, i en menor mesura l'alimentació, destaquen per haver millorat respecte a l'any anterior.

Finalment, la construcció va avançar un 1,8% i l'agricultura va presentar una taxa de creixement anual de l'1,5%.

L'Avanç del PIB anual incorpora una primera estimació del PIB, calculada a partir de l'agregació dels quatre trimestres de l'Avanç del PIB trimestral. Aquesta estimació provisional s'actualitzarà el proper 18 de març, quan es publiquen els Comptes econòmics anuals de Catalunya.