Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya es va situar en 558,6 milers al desembre del 2021, xifra que va suposar un increment interanual del 473,0%. Segons el país de residència habitual, els països de procedència majoritària, és a dir França, Itàlia i Alemanya van presentar taxes interanuals positives (299,7%, 1.012,9% i 746,4%, respectivament).

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) van augmentar un 855,4%, un 100,7% i un 151,8%, respectivament. Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars van créixer un 685,2% i els habitatges de familiars o amics, un 264,3%.

L'any 2021, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 48,6% respecte a l'any 2020, i es va situar en 5,8 milions, segons dades provisionals. Per país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, França, Alemanya i Itàlia van registrar taxes positives ( 43,8%, 117,5% i 111,7%, respectivament).

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si es comparen les dades del desembre de 2021 amb les del desembre del 2019, la taxa de variació del nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en el −43,8%. Si es comparen les dades anuals respecte de l’any 2019, els turistes estrangers arribats a Catalunya van disminuir un 70,3%.