Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 01/2022. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, al gener augmenta un 3,4% respecte a l'any anterior i se situa en 3.320.061 persones, segons dades provisionals. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques i Aran i els més intensos es presenten a Aran (14,4%), la Cerdanya (7,9%) i a l'Alta Ribagorça (6,9%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats, segueixen registrant increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (3,0%), el Vallès Occidental (2,5%) i el Baix Llobregat (2,3%).

En relació amb el mes de desembre del 2021, el nombre d'afiliats ha disminuït un 0,6% al conjunt de Catalunya i també a 31 comarques i a Aran, encapçalades pel Tarragonès (−2,0%) i el Pallars Sobirà (−1,9%). D'altra banda, les 10 comarques amb variacions positives estan encapçalades per l'Alt Camp, l'Anoia i el Bages (0,5%, en els tres casos).

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d'homes (3,7% i 3,2%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d'afiliats com d'afiliades, excepte la Terra Alta, on els homes afiliats disminueixen lleugerament (−0,4%).

El nombre d'afiliats ha augmentat a tots els grups d'edat, excepte en el de 30 a 44 anys, que ha disminuït al conjunt de Catalunya (-0,3%). Per comarques, el grup de 30 a 44 anys és l'únic que ha registrat disminucions, i ho ha fet a 31 comarques. El col·lectiu més jove (menors de 30 anys) és el que més augmenta, un 10,2 al conjunt de Catalunya, percentualment molt per sobre de la resta de grups, i ha augmentat a totes les comarques.

Segons la nacionalitat, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (9,3%) és més intens que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (2,5%) a totes les comarques i Aran.

El sector serveis, que representa el 78,5% de les afiliacions, incrementa un 4,2% al gener del 2022 en relació amb l'any anterior i és l'únic que ho fa a totes les comarques. Les afiliacions a la indústria augmenten un 1,6% al conjunt de Catalunya i també creixen a les quatre comarques amb més pes del sector industrial sobre el total d'afiliacions a la Seguretat Social (la Segarra, la Garrotxa, la Conca de Barberà i Osona), encapçalades per la Garrotxa (2,8%). La variació del sector de la construcció també és positiva (3,3%) mentre que l'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social, un 0,7% interanual.

Per tipus de jornada, el 21,6% de les afiliacions per compte d'altri a gener del 2022 són a jornada parcial. La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (26,5%) i al Priorat (25,0%).

Segons el tipus de contracte, el 24,4% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri a Catalunya són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l'Alta Ribagorça (37,3%), el Baix Ebre i Aran (33,2%, totes dues).