Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum. 01/2022

L'índex de preus de consum (IPC), base 2021=100, augmenta un 5,9% interanual a Catalunya al gener del 2022. Els grups més inflacionistes són Habitatge (15,8%) i Transports (11,4%). L'únic grup amb una taxa de variació negativa és Comunicacions (−0,7%).

L'Idescat publica els resultats mensuals de l'IPC general per grups ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose) que elabora l'INE.

Des del gener del 2022 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum, IPC base 2021, que pretén millorar la representativitat d'aquest indicador mitjançant canvis en la composició del cistell de consum i l'actualització de l'estructura de ponderacions.