Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 2021. Dades definitives

L'any 2021, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 49,5% respecte a l'any 2020 i es va situar en 5,8 milions, segons dades definitives. Segons el país de residència habitual, d'entre els països d'on procedeixen majoritàriament els turistes, França, Alemanya i Itàlia van presentar taxes de variació interanuals positives (44,1%, 119,0% i 112,7%, respectivament).

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, de negocis i per altres motius (salut, estudis, família...) van augmentar un 53,6%, un 42,4% i un 24,5%, respectivament. Segons el tipus d'allotjament principal, els hotels i similars van créixer un 82,0% i els habitatges de familiars o amics van decréixer un 11,7%.

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si es comparen les dades anuals respecte de l’any 2019, els turistes estrangers arribats a Catalunya van disminuir un 70,1%.