Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 02/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 21,0% al febrer del 2022 respecte al mateix mes del 2021. Per grups de productes, la resta de productes ha crescut un 53,9% i l'alimentació un 1,2%.

En l’acumulat dels dos primers mesos de l'any, la variació de l’índex a preus corrents ha estat positiva del 25,8% respecte al mateix període de l’any anterior. Les vendes acumulades dels productes no alimentaris han augmentat un 57,8% i les de l'alimentació un 3,2%.

A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus), l’índex registra un augment interanual del 10,1%. Les vendes de productes d'alimentació decreixen un 3,6%; en canvi, la resta de productes augmenten un 33,4%.