Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2022. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya és de 7.783.302 habitants a 1 de gener del 2022, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants. Aquesta xifra representa un augment de 19.940 persones (0,3%) respecte de l'1 de gener del 2021.

Per nacionalitat, la població estrangera és d'1.263.135 habitants, amb un increment de 12.470 persones (1,0%). La població de nacionalitat espanyola, que és de 6.520.167 habitants, creix en 7.470 persones. La població de nacionalitat estrangera representa el 16,2% del total.

Per lloc de naixement, augmenta en 43.835 persones i la nascuda a Catalunya en 5.193 persones, mentre que la població nascuda a la resta d’Espanya disminueix en 29.088 persones.

Per províncies, la població augmenta en 6.181 persones a Barcelona, 5.698 a Girona, 1.146 a Lleida i 6.915 a Tarragona.

Les dades provisionals de l'explotació estadística del Padró només estan disponibles per províncies. Es proporciona informació de la població padronal desagregada segons les variables de sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat.

El desembre del 2022 l'Idescat publicarà les xifres definitives de població per municipis, comarques i Aran, àmbits del pla territorial i províncies. Les xifres de població de cada un dels municipis es declaren oficials pel Govern espanyol, mitjançant reial decret (vegeu Quines xifres de població publica l'Idescat?).