Saltar al contingut principal

Estadística de pensions no contributives. 2021

El desembre del 2021 es van abonar a Catalunya un total de 60.263 pensions no contributives de la Seguretat Social, la qual cosa significa una disminució del 0,5% respecte a l'any anterior. D'aquestes pensions, 26.104 van ser per invalidesa i 34.159 per jubilació.

Per sexe, el 60,4% de les pensions eren de dones i el 39,6% restant d’homes. Aquesta proporció va ser més accentuada en el cas de les pensions per jubilació, en les quals el 69,0% de les pensions corresponien a dones.

L'import mitjà percebut va ser de 399 euros, un 3,6% més que el desembre anterior. Si s’observen les pensions mitjanes per sexe, l’import percebut pels homes (409€) se situa per sobre del de les dones (393€).