Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 07/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 92,3% interanual a Catalunya al juliol del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 10,7%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 1,4% i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 23,8% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 186,0% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (2,2 milions, 2,0 milions i 1,8 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 121,9%, 63,0% i 91,3%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 66,0% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 5,2% i 160,2%, respectivament.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Regne Unit i Alemanya són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (991,4, 721,1 i 401,8 milers, respectivament), amb variacions interanuals positives del 61,5%, 1.231,6% i 175,1%, respectivament.