Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T2/2022

El cost laboral per treballador i mes és de 3.118,94 euros a Catalunya al segon trimestre del 2022, un 5,1% més que al mateix trimestre del 2021. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 5.014,87 euros, un 9,4% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 3.546,52 euros, amb un increment interanual del 0,8%. Al sector del turisme, amb un cost laboral de 2.218,57 euros per treballador i mes, el creixement respecte al mateix trimestre del 2021 és del 18,9%. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.535,53 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (4.097,79 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 5,6% a Catalunya i se situa en 2.354,14 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 3.989,78 euros (11,4% d'increment interanual), en la cultura és de 2.758,63 euros (2,1%) i en el turisme és de 1.628,48 euros (17,4%).

Per hora efectiva, el cost laboral és de 23,67 euros i el cost salarial de 17,87 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (26,57 euros), seguit de la cultura (20,38 euros) i del turisme (13,20 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants aquest és de 29.209, un 4,6% més que un any enrere. El sector serveis concentra el 84,9% de les vacants.