Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 09/2022

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 12,2% al setembre del 2022 respecte al mateix mes del 2021. Per grups de productes, les vendes d’alimentació han augmentat un 13,3% i les de la resta de productes un 11,1%.

A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus), l’índex registra un augment interanual del 0,4%. Per grups de productes, les vendes de productes alimentaris augmenten un 1,2%, mentre que les de productes no alimentaris disminueixen un 0,4%.