Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 09/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,6% interanual a Catalunya al setembre del 2022. Per grans sectors industrials, només creixen els béns d’equipament un 12,8% i, d'altra banda, decreixen els béns intermedis un 3,2%, l'energia un 2,6% i els béns de consum un 1,5%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 0,7% respecte del mateix mes de l'any anterior i l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 0,6%. Per grans sectors industrials, augmenten els béns d’equipament un 11,6% i l'energia un 0,3%, i decreixen els béns intermedis un 3,0% i els de consum un 1,8%.

D'altra banda, per divisions industrials els augments més elevats els registren el sector de la fabricació de material de transport (37,7%) i la fabricació de maquinària i equips mecànics (13,0%); en canvi, decreixen les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−9,9%) i les indústries químiques (−9,7%).