Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 10/2022

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022. Per grans sectors industrials, creixen els béns de consum un 8,6% i els béns d’equipament un 1,8% i, d'altra banda, decreixen l'energia un 11,0% i els béns intermedis un 5,2%.

En aquest mateix període, l'índex de productes industrials (que no inclou l’energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 2,0% respecte del mateix mes de l'any anterior i l’índex de producció industrial (que inclou l'energia) ho fa en un 0,4%. Per grans sectors industrials, augmenten els béns de consum un 9,2% i els béns d'equipament un 1,8%, i decreixen l’energia un 12,4% i els béns intermedis un 5,4%.

D'altra banda, per divisions industrials els augments més elevats els registren el sector de la fabricació de productes farmacèutics (48,8%) i la indústria del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (6,0%); en canvi, decreixen el sector de les altres indústries manufactureres (−22,5%) i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−19,4%).