Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2022

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 12,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2022. Per grans sectors industrials, creixen tots els béns: els de consum un 16,6%, els d'equipament un 11,8% i els intermedis un 9,5%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 14,4% interanual a Catalunya.