Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 11/2022

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 982 milions d'euros al novembre del 2022, enfront dels 534 milions del novembre del 2021. Aquesta xifra suposa un augment del 84,1% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per països de residència habitual, destaquen els Estats Units, França i Alemanya amb una despesa total de 138, 117 i 67 milions d'euros, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 191 euros, dada que suposa un augment interanual del 26,6%. Les partides de despesa principals corresponen a la despesa en transport internacional no inclòs en el paquet turístic, amb 304 milions d'euros, i a les despeses en activitats amb un import de 201 milions d'euros.