Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 02/2023. Dades definitives

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,1% al mes de febrer respecte a l'any anterior i se situa en 3.440.630 persones, segons dades definitives. El Baix Penedès (4,7%), el Barcelonès (3,7%) i el Tarragonès (3,5%) encapçalen les comarques amb un augment interanual més elevat. D'altra banda, han registrat decrements la Ribera d'Ebre (−0,9%) i les Garrigues (−0,3%), mentre que a Aran s'han mantingut estables (0,0%).

En relació amb el gener, el nombre d'afiliats ha augmentat un 0,8% al conjunt de Catalunya, i també ho ha fet a totes les comarques i a Aran.

Per sexe i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta al conjunt de Catalunya un 3,4%, per sobre de l'augment del nombre d'homes, d'un 2,8%.

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d'edat han augmentat el nombre d'afiliats en relació amb un any enrere. Els afiliats menors de 30 anys han augmentat, percentualment, per sobre de la resta de grups, un 6,5%, i on més han crescut és al Pallars Sobirà (13,8%) i al Barcelonès (8,3%).

El sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, ha augmentat en 92.300 afiliacions (3,3% interanual) i només disminueix a Aran (−0,2%). La secció dins del sector serveis que més ha incrementat les afiliacions en nombres absoluts és l'hostaleria (16.595 afiliacions). Les afiliacions a la indústria augmenten al conjunt de Catalunya, un 1,7%, i també ho ha fet a 36 comarques i Aran. Les afiliacions a la construcció han augmentat un 4,0% interanual, el més elevat de tots els sectors en nombres relatius. L'agricultura és l'únic sector que ha reduït el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social (-0,9% interanual) i també ho ha fet a 24 comarques i a Aran.

Per tipus de jornada, el 19,6% de les afiliacions per compte d'altri de febrer del 2023 són a jornada parcial. En el cas de les dones la proporció és del 26,9%, més del doble que la dels homes (12,4%).

Pel que fa la temporalitat, la proporció d'afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri amb caràcter temporal se situa en el 12,7%, 11,1 punts menys que un any enrere. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és l'Alta Ribagorça (20,3%) i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (10,4%), que és el més baix.

L'Idescat fa públics els resultats del mes de febrer amb caràcter definitiu. Al mateix temps es publiquen els resultats definitius a partir del gener del 2022, arrodonits a múltiples de cinc.

Així mateix, es difonen per primera vegada dades territorials d'afiliacions per secció d'activitat econòmica i, en el cas de les afiliacions per compte d'altri, per grup de cotització. Els resultats per secció d'activitat econòmica s'ofereixen a partir del gener del 2022 i per grup de cotització des de l'inici de la sèrie.