Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 2022. Dades definitives

La despesa total feta l'any 2022 pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va augmentar un 198,3% respecte a l’any 2021 i es va situar en 16.479 milions d’euros, segons dades definitives que actualitzen les dades provisionals. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (4.024 milions d'euros) i l’allotjament (3.682 milions d'euros).

Segons el país de residència habitual, destaquen França i els Estats Units, amb una despesa total de 2.402 i 1.929 milions d'euros i un increment interanual del 96,7% i 392,2%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona va ser de 188 euros, dada que va suposar un decrement interanual del 21,9%.