Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 01/2023

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents augmenta un 11,6% al gener del 2023 respecte al mateix mes del 2022. Per grups de productes, les vendes d’alimentació augmenten un 11,2% i les de la resta de productes un 12,0%.

A preus constants (és a dir, eliminant l’efecte dels preus), l’índex registra un increment interanual del 5,0%. Per grups de productes, les vendes de productes alimentaris disminueixen un 1,2%, mentre que les de productes no alimentaris augmenten un 12,1%.

La variació mensual de l'índex de vendes en grans superfícies ha estat negativa (−28,7%) en relació amb el mes de desembre de l'any 2022.