Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social (INTPOBR). Indicadors no econòmics. 2014-2015

23.05.2017

L'Idescat actualitza els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de caràcter no monetari amb dades dels anys 2014 i 2015.

Els Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social és una explotació específica de fonts estadístiques i administratives per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, privació material i exclusió social. Es tracta de 19 indicadors agrupats en quatre àmbits (renda monetària, mercat de treball, demografia i protecció social), i ara se n'actualitzen els tres darrers.

Els resultats es presenten per àrees bàsiques de serveis socials, per comarques i Aran, i pel conjunt de Catalunya.

L'elaboració d'aquests Indicadors és a càrrec de l'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2646

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social (INTPOBR). Indicadors no econòmics. 2014-2015