Estadística de l'activitat hotelera. 04/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 23,2% interanual a Catalunya a l'abril del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic creix un 37,9%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 52,4% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 27,0%. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 16,4% interanual. Cal tenir present l'efecte Setmana Santa, atès que aquest any s'ha celebrat al mes d'abril i al 2016 es va celebrar al març.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i Regne Unit són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (754,7 i 328,4 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que presenten més pernoctacions en termes absoluts (1.961,7 i 1.009,5 milers, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers augmenta un 23,7% interanual, amb increments tant en el turisme domèstic (32,3%) com en el turisme estranger (18,7%).

Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del gener del 2016 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona. Aquest canvi d'assignació representa un trencament de sèrie amb els resultats dels períodes anteriors.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere al últim període publicat.

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2648

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. 04/2017