Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2017

Les exportacions catalanes de productes industrials d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 1.873,2 milions d'euros al primer trimestre del 2017, xifra que representa un augment del 20,9% interanual.

Les vendes dels productes industrials de nivell mitjà alt han incrementat un 9,3% al primer trimestre d'enguany i han assolit un valor de 8.241,0 milions d'euros. Els productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 2.521,0 milions d'euros) han augmentat un 33,5% interanual i les exportacions de productes de baix contingut tecnològic (4.265,9 milions d'euros) ho han fet un 9,8% en relació amb el primer trimestre de l'any anterior.

D'altra banda, al primer trimestre del 2017, les compres a l'estranger de productes d'alt contingut tecnològic han assolit un valor de 2.396,6 milions d'euros, xifra que representa un augment interanual del 15,4%. Pel que fa a les importacions de productes de la resta de nivells, totes han registrat increments, però destaca el 27,3% interanual dels productes de contingut tecnològic mitjà baix.

L'objectiu principal d'aquesta estadística, elaborada per l'Idescat a partir dels arxius de Duanes, és presentar els fluxos comercials de les exportacions i importacions de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D, entre Catalunya i l'estranger. La font d'informació és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant derivada de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2658

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T1/2017