Indicadors d'esperança de vida i salut de la població (IEV). Mortalitat estandarditzada. 2013 (2011-2015)

20.06.2017

L'Idescat actualitza la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME), que es calcula a partir de la població estàndard europea de 2013. La dada de l'any 2013 s'ha calculat amb la informació de defuncions i poblacions del quinquenni 2011-2015.

L'any 2013 la TME de Catalunya va ser de 844,8 defuncions per 100.000 habitants, xifra lleugerament inferior a la TME de l'Estat espanyol (848,3) i a la del conjunt de la Unió Europea (1.020,9).

Pel que fa als vuit àmbits territorials, l'àmbit Metropolità té una TME significativament més baixa que la mitjana de Catalunya; per contra als àmbits de Camp de Tarragona, Ponent i Penedès la TME és significativament més elevada. A la resta d'àmbits (Comarques Gironines, Terres de l'Ebre, Comarques Centrals i Alt Pirineu i Aran) el nivell de la mortalitat no difereix significament de la mitjana de Catalunya.

La TME per edat correspon a la xifra de defuncions (expressades per 100.000 habitants) que es registrarien en un territori segons la taxa de mortalitat per sexe i edat pròpies i amb l'estructura per edat d'una població estàndard europea. L'Idescat difon la TME per al conjunt de la població i per a dos grans grups d'edat, el de 0 a 64 anys i el de 65 anys i més, en tots els casos per a homes, dones i ambdós sexes. Territorialment, s'ofereixen dades per Catalunya, províncies, àmbits del Pla territorial, comarques i municipis de més de 50.000 habitants.

La taxa de mortalitat estandarditzada per edat i les taules de vida formen part de l'estadística d'indicadors d'esperança de vida i salut de la població.

Dades bàsiques

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2669

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'esperança de vida i salut de la població (IEV). Mortalitat estandarditzada. 2013 (2011-2015)