Índex de producció industrial. 06/2017

L'IPI corregit d'efectes de calendari (Base 2010=100) disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al juny del 2017. Per grans sectors industrials presenten increments els béns intermedis (4,8%) i l'energia (1,4%); mentre que disminueixen els béns d'equipament (−4,2%) i els béns de consum (−3,7%).

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 2,9% respecte a un any enrere.

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'l'INE fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra i calcula l'IPI corregit d'efectes del calendari. D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del 2013 els índexos es publiquen amb la nova base 2010. S'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2722

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 06/2017