Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic. 2016. Dades definitives

Les exportacions de productes industrials van assolir un valor de 62.047,0 milions d'euros a Catalunya l'any 2016, xifra que va representar un augment del 2,7%, respecte de l'any anterior, segons dades definitives del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal Tributària. Per nivells tecnològics, les exportacions de nivell tecnològic alt van créixer un 8,3%, seguides de les de nivell tecnològic mitjà alt (2,7%) i les de nivell tecnològic baix (2,3%); en canvi, les de nivell tecnològic mitjà baix van decréixer un 0,8%.

Pel que fa a les importacions de productes industrials, van assolir un valor de 71.002,4 milions d'euros, xifra que va representar un increment del 3,7% respecte d'un any enrere. Per nivells tecnològics, totes van créixer, excepte les de nivell tecnològic mitjà baix (−4,3%). Les importacions de productes industrials de nivell mitjà alt van créixer un 6,5%; les de nivell alt, un 3,4% i les de nivell baix, un 3,3%.

L'objectiu principal d'aquesta estadística, elaborada per l'Idescat a partir dels arxius de Duanes, és presentar els fluxos comercials de les exportacions i importacions de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D, entre Catalunya i l'estranger. La font d'informació és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant derivada de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2838

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comerç amb l'estranger segons el contingut tecnològic. 2016. Dades definitives