Indicadors d'activitat hotelera. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van disminuir un 10,7% interanual a Catalunya al desembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic va decréixer un 4,8%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans van decréixer un 8,8% mentre que les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat van créixer un 0,4%. Les pernoctacions del turisme estranger van disminuir un 14,5% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i Itàlia van ser els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (178,4 i 115,2 milers, respectivament).

Per marques turístiques, el nombre de pernoctacions a Val d'Aran i Pirineus va registrar els increments més elevats (54,8% i 12,2%, respectivament), mentre que Costa Brava va mostrar el descens més intens (−28,9%).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers va disminuir un 4,2% interanual amb decrements tant en el turisme domèstic (−2,0%) com en el turisme estranger (−6,2%).

A l'any 2017, les pernoctacions en els establiments hotelers van augmentar un 2,7% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic van decréixer un 0,8% respecte a un any enrere (−0,9% el català i −0,7% el procedent de la resta de l'estat), i les del turisme estranger van augmentar un 4,2%. Per marques turístiques, Paisatges Barcelona, Pirineus, Costa Daurada i Costa Barecelona van registrar els increments més elevats: 12,3%, 8,3%, 8,2% i 8,0%, respectivament. Durant l'any 2017 el grau d'ocupació per habitacions a Catalunya es va situar en el 69,0%. Pel que fa al nombre de viatgers va augmentar un 3,4% respecte a l'any 2016.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins al desembre del 2016.

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2868

Sou aquí:

  • Novetats
  • Indicadors d'activitat hotelera. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals