Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2017

El nombre de pernoctacions als càmpings de Catalunya va créixer un 9,2% interanual al quart trimestre de l'any 2017, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en càmpings. Segons l'origen del turisme, el turisme domèstic va augmentar un 22,0%: el turisme català un 21,8% i el procedent de la resta de l'estat un 27,2%; pel que fa al turisme estranger va decréixer un 8,7%. D'altra banda, el nombre de viatgers registrat en els càmpings va augmentar un 6,5,% interanual.

L'Enquesta d'ocupació en càmpings és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que, per a Catalunya, proporciona informació trimestral sobre els viatgers, les pernoctacions i el grau d'ocupació dels càmpings. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers i la categoria de l'establiment i per marques turístiques.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2875

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat en càmpings. T4/2017