Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2017 i any 2017. Dades provisionals

Catalunya va exportar productes industrials per valor de 17.262,9 milions d'euros al quart trimestre del 2017, xifra que representa un creixement interanual del 9,7%. Tots els nivells tecnològic van augmentar les vendes a l'estranger i destaca l'increment de les vendes del nivell mitjà baix (30,8%), seguit de l'alta tecnologia (10,0%), el mitjà alt (6,9%) i el baix (5,0%).

El valor de les importacions va ser de 19.215,1 milions d'euros, amb un augment interanual del 6,0% al quart trimestre. Els augments més elevats es van registrar en els productes de nivell mitja alt i mitjà baix (9,0% i 8,7%, respectivament), mentre que a la resta de nivells els augments van ser de menys intensitat (2,5% l'alt i 1,1% el baix).

L'any 2017, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 67.461,2 milions d'euros, xifra que representa un augment del 8,9% respecte a l'any anterior. Les exportacions d'alt contingut tecnològic van augmentar un 9,0%. Les vendes de nivell mitjà alt, que representen quasi la meitat de les exportacions de productes industrials, van créixer d'un 5,4%. Les exportacions de productes de nivell mitjà baix són les que més van augmentar amb relació a l'any anterior (27,9%), mentre que les de nivell tecnològic baix van augmentar un 6,1%.

Pel que fa a les importacions, Catalunya va importar productes industrials per valor de 75.762,9 milions d'euros l'any 2017, xifra que representa un augment del 6,4% respecte de l'any anterior. Les compres de productes de tots els nivells tecnològics van augmentar i van anar encapçalades pels productes de nivell mitjà baix, que van tenir un increment del 12,0%. Van anar seguides de les de nivell alt (amb un increment del 6,1%), les de nivell mitjà alt (amb un 5,8%) i les de nivell baix (amb un 4,9%).

L'objectiu principal d'aquesta estadística, elaborada per l'Idescat a partir dels arxius de Duanes, és presentar els fluxos comercials de les exportacions i importacions de productes industrials que concentren una despesa elevada en R+D, entre Catalunya i l'estranger. La font d'informació és el fitxer territorial d'operacions del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència d'Administració Tributària. Es tracta d'un arxiu amb la informació més rellevant derivada de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions Intrastat.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2904

Sou aquí:

  • Novetats
  • Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2017 i any 2017. Dades provisionals