Índex de producció industrial. 01/2018

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari (base 2015=100) augmenta un 5,0% interanual a Catalunya al gener del 2018. Per grans sectors industrials tots registren increments: els béns d'equipament un 8,9%, els béns intermedis un 5,6%, els béns de consum un 4,6% i l'energia un 0,8%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 10,4% respecte a un any enrere.

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'INE fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra i calcula l'IPI corregit d'efectes del calendari.

Amb la publicació de les dades del gener de 2018 en la base 2015 es dona compliment al Reglament (CE) 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals, que estableix un canvi en la base cada cinc anys. La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador i actualitza les activitats industrials incloses, la composició de la cistella de productes, l'estructura de ponderacions i la mostra d'unitats informants. Les sèries enllaçades dels índexs en base 2015 es publiquen a partir de gener de 2002.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2907

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de producció industrial. 01/2018