Índex de vendes en grans superfícies. 01/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 4,6% interanual a Catalunya al gener del 2018. Per grups de productes, s'observa que aquesta disminució de l’índex ve motivada tant pel descens de les vendes de productes d’alimentació (−5,4%) com de la resta de productes (−4,2%).


L'índex de vendes en grans superfícies permet conèixer mensualment l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de vendes). L'Idescat presenta els resultats que s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya. Pel que fa a les dades d'Espanya, l'INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

Amb la publicació de les dades del gener de 2018 en la base 2015 es dona compliment al Reglament (CE) 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals, que estableix un canvi de base cada cinc anys per tal de millorar la representativitat de l'indicador. Les sèries enllaçades dels índexs a preus corrents en la base 2015 es publiquen a partir del gener de 1995 i a preus constants a partir del gener de 2005.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2912

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de vendes en grans superfícies. 01/2018