Turisme estranger. 02/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 2,8% interanual al febrer del 2018. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, Estats Units registra una taxa interanual positiva (22,8%), mentre que França i Regne Unit presenten els major decrements (−21,8% i −15,0%, respectivament). Per àrees geogràfiques, els majors increments es concentren en els turistes provinents de la resta d'Europa (15,2%), la resta d'Amèrica (45,0%) i la resta del món (59,3%).

Segons el motiu del viatge, augmenten els viatges de negoci (13,8%) i els d'oci (2,4%), mentre que els viatges d'altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen (−5,0%). Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 7,3% i els de no mercat disminueixen un 9,9%.

L'estadística Turisme estranger (TUREST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: via d'accés, tipus de viatger, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, durada del viatge i país de residència habitual. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i de l'Enquesta de despesa turística de l'INE.

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2925

Sou aquí: