Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2017 i any 2017

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va disminuir un 9,2% interanual al quart trimestre de 2017, fet que va suposar un total de 973,2 milers deviatges, 4.021,2 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 4,1 nits i una despesa de 369 milions d'euros.

La despesa en viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat, al quart trimestre de 2017, va ser de de 379 euros per persona, xifra que va representar un augment del 2,5% en relació amb el quart trimestre del 2016, i que equival a 92 euros de despesa diària.

El nombre d'excursions a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat es va situar en 198,3 milers al quart trimestre del 2017, amb un decrement del 4,5%, respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

L'any 2017, el nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va disminuir un 0,5%, la despesa total dels residents de la resta de l'Estat a Catalunya en viatges va créixer un 2,4%, i la despesa mitjana diària per persona, un 3,4%.

L'estadística Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat (TURESP) ofereix informació trimestral i anual del nombre de viatges turístics amb destinació principal a Catalunya realitzats pels residents de la resta de l'Estat, i la despesa associada a aquests viatges.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet encreuar diverses variables relacionades amb les principals característiques dels viatges: comunitat autònoma de residència, durada, motiu, tipus d'allotjament principal, forma d'organització, tipus de viatge i mitjà de transport. En els casos en què es pot calcular, també ofereix la variació interanual de cada variable. El període de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2934

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2017 i any 2017