Índex de comerç al detall. 10/2018

L'índex general de comerç al detall (ICD) sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 7,7% interanual a Catalunya a l'ocutubre de 2018. Per tipus de producte, l'alimentació creix un 6,4% interanual i la resta de productes un 8,7%. Dins d'aquest darrer tipus, els béns d'equipament personal augmenten un 10,6%, els béns d'equipament de la llar 11,9 i la resta de béns un 5,8%, respecte el mateix mes de l'any anterior. En aquest mateix període l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, presenta un increment del 8% respecte a un any enrere.

L'objectiu principal d'aquest índex és mesurar l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses de comerç al detall. Els resultats es presenten desagregats per productes d'alimentació i resta de productes. En aquest darrer grup es desglossen els productes d'equipament personal, equipament de la llar, i altres béns. L'Idescat elabora mensualment l'ICD i tota la informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants, deflactant les sèries nominals a partir de les dades que proporciona l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n3125

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de comerç al detall. 10/2018