Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 11/2018

L'Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) a preus corrents ha disminuït un 0,7% interanual a Catalunya al novembre del 2018. Per grups de productes, han disminuït les vendes de productes alimentaris (−1,7%), mentre que les vendes de la resta de productes s’han mantingut estables (0,0%).

L'índex de vendes en grans superfícies permet conèixer mensualment l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 metres quadrats mínim de la superfície de vendes). L'Idescat presenta els resultats que s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya. Pel que fa a les dades d'Espanya, l'INE computa un índex de vendes en grans superfícies en què inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica