Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 12/2018 i any 2018. Dades provisionals

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya va augmentar un 18,8% interanual al desembre del 2018. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, van mostrar taxes de variació interanual positives: França, Itàlia i el Regne Unit (12,8%, 21,7% i 41,0%, respectivament).

D'altra banda, segons el motiu del viatge, els viatges d'oci van augmentar un 20,8% i els viatges d'altres motius (salut, estudis, família...) un 28,2%, mentre que els viatges de negoci van disminuir un 8,4%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat van créixer un 21,5% i els de no mercat, un 11,2%.

L'any 2018, el nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya es va mantenir estable respecte a l'any 2017, i es va situar en 19,1 milions, segons dades provisionals. Per país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, Estats Units va registrar una taxa interanual positiva (21,9%), mentre que França, el Regne Unit i Alemanya van registrar taxes negatives (−8,6%, −4,1% i −10,0%, respectivament).