Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 02/2019

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 1,4% interanual al febrer del 2019. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, França i Estats Units registren taxes interanuals positives (2,5% i 31,9%, respectivament), mentre que el Regne Unit, Itàlia i Alemanya presenten taxes negatives (−3,6%, −3,1% i −31,4%).

Segons el motiu del viatge, tots presenten increments: els viatges de negoci un 1,9%, els d'oci un 0,3% i els d'altres motius (salut, estudis, família...) un 9,7%.

Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments de mercat creixen un 4,4% i els de no mercat disminueixen un 8,5%.