Saltar al contingut principal

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2019. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya és de 7.672.699 habitants a 1 de gener del 2019, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants. Aquesta xifra representa un creixement de 72.634 persones (1,0%) respecte de l'1 de gener del 2018.

Per nacionalitat, la població estrangera és d'1.157.551 habitants, amb un creixement de 75.452 persones (7,0%). La població de nacionalitat espanyola, que és de 6.515.148 habitants, decreix en 2.818 persones. La població de nacionalitat estrangera representa el 15,1% del total.

Les dades provisionals de l'explotació estadística del Padró només estan disponibles per províncies. Es proporciona informació de la població padronal desagregada segons les variables de sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat.

Al desembre del 2019 l'Idescat publicarà les xifres definitives de població per municipis, comarques i Aran, àmbits del pla territorial i províncies. Les xifres de població de cada un dels municipis es declaren oficials mitjançant un reial decret del Govern de l'Estat (vegeu Quines xifres de població publica l'Idescat?).