Saltar al contingut principal

Productivitat total dels factors. 2018

La productivitat total dels factors (PTF) no va contribuir al creixement de l'economia catalana l'any 2018. L'augment del PIB de Catalunya s'explica per la contribució dels factors treball i capital, que van aportar respectivament 1,8 i 0,7 punts percentuals al creixement.