Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T1/2019

El cost laboral per treballador i mes és de 2.745,34 euros a Catalunya al primer trimestre del 2019, un 2,9% més que al mateix trimestre del 2018. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 3.852,08 euros, un 0,9% menys que un any enrere, mentre que el sector de la cultura se situa en 3.379,13 euros, amb un increment interanual del 4,1%. El sector del turisme creix un 4,2% respecte el mateix trimestre del 2018 amb un cost laboral de 2.094,01 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.626,88 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (3.930,27 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 1,9% a Catalunya i se situa en 2.018,40 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 2.853,03 euros i en els sectors de la cultura i el turisme, de 2.574,22 i 1.542,57, respectivament.

Per hora efectiva, el cost laboral és de 20,10 euros i el cost salarial de 14,78 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (18,43 euros), seguit de la cultura (18,10 euros) i del turisme (12,93 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants, és de 22.617, un 12,4% menys que un any enrere. El sector serveis concentra el 87,6% de les vacants.